ToepassingsgebiedStrategie

Balanced scorecard
BCG matrix
Benchmarking
Besturingscirkel
BRA (Business Rule Approach)
Business Intelligence
Capability Maturity Model (CMMI)
Concurrentiebenadering Kotler
Concurrentiegedrag Kotler
Concurrentiestrategieën Porter
Confrontatiematrix
Core Marketing Systeem
Customer Relationship Management (CRM)
Diamond Porter
Global Sourcing
GPS voor ondernemingen
Groeimodel Ansoff
MaBa-analyse

Onderzoeksmethoden

Organisatiebesturing
Organisatie-cultuurdimensies
Organisatiegerichtheid
Organisatieklimaatindex
Organogram
OSO-model
PMT Abell
Hammond
Positionering

SIT-methode
Six Sigma
SWOT-analyse
Visie, missie, doelen, strategie
Zeven S-model

Marketing

DESTEP
Doelgroepbenadering Kotler
Imago en identiteit
International Market Research
Productlevenscyclus
Segmentering
SIVA-model
Vijfkrachtenmodel Porter


Verkoop

Klantenpiramide Curry
Klanttevredenheid
Klantwaardeprofielen
Sales funnel
TBTS (Team Buying Team Selling)

Inkoop

Inkoopmodel Kraljic
Inkoopproces
Leveranciersselectie
Pareto-analyse
Planning
Activiteitenschema
Gantt Chart
Voortgangsrapportage

Productie

Activiteitenschema
Multi-momentopname
Kwaliteit
Beslissingstabel
Brainstorm
Deming cirkel
INK/EFQM
Klachtenmanagement
Multi-momentopname
SERVQUAL- of Gap-model
Waardeketen Porter

Distributie

Bedrijfskolom
Fysieke distributie


R&D (Research and Development)

Kosten/batenanalyse
Multi-momentopname
SIT-methode


Onderhoud

Multi-momentopname

Financieel
Activity Based Costing
BART
Kengetallen
Kosten/baten analyse

HTM (Human Technology Management)

360 graden feedback
Belbin teamrollen
Cultuurdimensies Hofstede
Employability Scan
Kernkwadranten
Leiderschapsrollen Quinn
Leiderschapsstijl Hersey & Blanchard
RASCI-matrix

Logistiek

Doorlooptijd/nettotijd

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.