Optiekeuze

[wp_ad_camp_2]

Keuze
Niet  alle  mogelijkheden  kunnen  worden  benut.  Daarom  moet  na  de  beoordeling  een  keuze  worden  gemaakt.  De  ene  optie  is  natuurlijk  interessanter
dan  de andere. Ook speelt  de  factor tijd bij de keuze van  de  opties  een rol.
Daarom moet aan de gekozen opties een prioriteit worden toegekend Bij het maken van  de  keuze  kan het  best weer  een matrix worden gebruikt,
waarin iedere optie op een aantal manieren wordt beoordeeld.

[wp_ad_camp_2]

Het eerste criterium is  het kernprobleem. Het zal duidelijk zijn dat een optie waarmee  het  kernprobleem  wordt  opgelost  absoluut de voorkeur heeft.
Daarnaast moet  de optie rekening houden met de sterkten en zwakten en in lijn  liggen  met  de  geformuleerde  kansen  en  bedreigingen.  Belangrijk  is
natuurlijk  dat  de  optie  financieel  haalbaar  en  ook  uitvoerbaar  is.  Daarnaast moet de optie ”passend‘ zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het uitvoeren van de
optie  bijvoorbeeld  niet  het  imago  van  de  organisatie  mag  schaden.  Met andere woorden ”men‘ (personeel, klanten en andere publieksgroepen) mogen
niet verbaasd staan van het feit dat de organisatie ervoor kiest deze optie uit te voeren.
De  te  kiezen  optie  moet  ook  acceptabel  zijn  voor  ”shareholders‘  en ”stakeholders‘.  De  eersten  zijn  de  aandeelhouders;  degenen  die  financieel
belang  hebben bij de organisatie.  Aandeelhouders  zijn praktisch  altijd  alleen geïnteresseerd in de  winst van de organisatie en dan vaak ook nog alleen op
de winst  op korte termijn. Een  lange termijn investering, die pas over vijf of tien  jaar  zijn  vruchten  afwerpt,  zal  dan  ook  goed  onderbouwd  moeten
worden.  ”Stakeholders‘  zijn  allen  die  direct  of  indirect  betrokken  zijn  bij  de organisatie.  Hierbij  kan  worden gedacht  aan  het  eigen personeel,  maar  ook
aan  de  familieleden  van  het  personeel,  aan  de  omwonenden,  aan  toeleveranciers en klanten. Voor al deze groepen moet een te kiezen optie natuurlijk
in min of meerdere mate acceptabel zijn.
Door  deze  methode  toe  te passen  wordt vanuit een  enorme  hoeveelheid  in- en externe gegevens de belangrijke van de minder belangrijke zaken gescheiden en wordt een evenwichtige keuze gemaakt in de te volgen strategie.

[wp_ad_camp_2]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.