Onderzoeksmethoden

OnderzoeksmethodenVoordat je aan een marktonderzoek begint zul je moeten bedenken welke onderzoeksmethode je gaat gebruiken om de gewenste data te verzamelen. Vaak is de manier waarop je onderzoekt afhankelijk van het soort data dat je wilt gaan verzamelen. Indien je bijvoorbeeld wilt weten waarom mensen bepaalde producten juist wel of niet kopen geniet het kwalitatieve onderzoek de voorkeur. Het gegeven waarom je iets doet kan immers tientallen oorzaken hebben. Dus een meerkeuze vraag met voorgedrukte antwoorden zal niet volstaan. Maar als je wil weten of iemand wel eens hardloopt, volstaat een simpele ja/nee vraag. Er zijn immers maar twee antwoorden mogelijk op deze vraag. Grofweg wordt er dan ook een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van marktonderzoek.
Kwalitatief onderzoek
Bij een kwalitatief onderzoek, worden de interviews persoonlijk door de interviewer afgenomen. Dit is nuttig wanneer je complexe vragen hebt waar veel mogelijke antwoorden op zijn. De onderzoekspopulatie zal relatief klein zijn, omdat dit een dure en tijdrovende onderzoeksmanier is. De interview vragen dienen als hulpmiddel er kan gemakkelijk van afgeweken of doorgevraagd op worden. Er is sprake van communicatie over en weer tussen de geënquêteerde en de onderzoeker. Dus doorvragen kan gewoon bij een Kwalitatief onderzoek. Op deze manier kan de enquêteur inzicht krijgen in bepaalde motieven van zijn doelgroep. Vaak is het niet gemakkelijk om de antwoorden statistisch te verwerken. Dit is tijdrovender dan een kwantitatief onderzoek en de antwoorden zijn vaak uitgebreider en vertellen ook iets over de motivatie van de respondent. De onderzoeksresultaten worden weergegeven als dynamische gegevens en beschrijvingen van de doelgroep aan de hand van een segmentatie.
Kwantitatief onderzoek
Bij een kwantitatief onderzoek zijn de antwoorden beperkt en afgebakend. Dus gesloten vragen. Een voorbeeld “heeft u de afgelopen week chips gegeten?”. Er zijn op deze vraag maar twee antwoorden mogelijk. Dit betekend dat statistische verwerking ook makkelijk is. De vraagstelling is gebaseerd op feiten. Vragen en antwoordmogelijkheden zijn van te voren bedacht en vastgeld. Dit is minder tijdrovend dan een kwalitatief onderzoek maar de antwoorden zijn vaak beperkter en vertellen niets over de motivatie van de respondent. Dus niet voor elk marktonderzoek is dit een gewenste methode. De resultaten van deze onderzoeksvorm worden over het algemeen weergegeven in tabellen en grafieken.
Samenstelling van de populatie
Wat ook een belangrijk onderdeel uit maakt van een marktonderzoek is de samenstelling van de onderzoeksgroep. Een marktonderzoek is immers een steekproef. Ook hiervoor zijn weer twee manieren.

Aselecte steekproef:
Iedereen binnen een bepaalde populatie heeft een gelijke kans om geïnterviewd te worden.

Selecte steekproef:
Afhankelijk van de keuze van de interviewer worden bepaalde personen wel of niet geïnterviewd.

De soort steekproef is afhankelijk van de insteek van het onderzoek. Zo kun je er bewust voor kiezen om in een supermarkt enkel vrouwen te interviewen die chips in het boodschappen karretje hebben liggen. Dit betekend dat je enkel je al bestaande klanten interviewt dit kan wenselijk zijn. Maar er zijn andere onderzoeksvormen denkbaar waarbij je ook mensen interviewt die geen chips gekocht hebben. Dit kan immers ook iets vertellen over motieven van consumenten.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.