SWOT-analyse

SWOT-analyse
De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor,  en sterkten en  zwakten  van  de  organisatie  in  kaart  te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier elementen en houdt men het bij vier lijstjes.  Dit  is echter  nog  geen  SWOT-analyse,  maar  slechts  het  verzamelen
van  de  data.  Een  SWOT-analyse  wordt  uitgevoerd,  door  de  sterkten  en zwakten  (Strenghts  en  Weaknesses)  in  een  confrontatiematrix  samen  te
brengen met de kansen en bedreigingen (Opportunities en Threats).

[wp_ad_camp_2]

Kansen en bedreigingen
Kansen  en  bedreigingen  komen van  ”buiten‘.  Het  zijn  positieve  en  negatieve ontwikkelingen die  voor een  individuele  organisatie onder bepaalde condities
wellicht  beïnvloedbaar  –  zoals  politiek  via  een  lobby-circuit  of  concurrentie door  een  overname  œ  maar  nooit  beheerbaar  zijn.  Bij  het  in  kaart  brengen
van  kansen  en  bedreigingen  wordt  onderscheid  gemaakt  tussen  de  macro-omgeving en de meso omgeving. Deze laatste is de bedrijfstak, met daarin de
toeleveranciers,  de  concurrenten  en  de  klanten.  De  macro-omgeving  omvat alles  wat  buiten  de  bedrijfstak  valt.  Daarbij  kan  worden  gedacht  aan
ontwikkelingen  op  het  gebied  van  de  demografie,  de  economie,  politiek  en techniek.

Sterkten en zwakten
Uit  de  interne  analyse  kunnen  de  sterkten  en  zwakten  worden  afgeleid. Wanneer de organisatie bijvoorbeeld  een uitstekende financiële positie heeft,
is  dat  een  sterkte. Er  kan  dan worden  geïnvesteerd  in  nieuwe  producten of nieuwe  markten  worden betreden.  Wanneer echter  het  management  van de
organisatie uitermate hiërarchisch is ingesteld, zal weinig slagvaardig worden opgetreden  en  van  de  nieuwe  investeringen  weinig  terechtkomen.  In  dat
geval is sprake van een zwakte.

[wp_ad_camp_2]

Ook  op  technologisch  vlak  kan  men  een  voorsprong  hebben  op  zijn concurrenten.  Zeker,  wanneer  de  technische  vindingen  kunnen  worden beschermd  met  een  octrooi,  waardoor  concurrenten  er  geen  gebruik  van kunnen maken, kan dit een uitermate sterk punt zijn. Blijkt echter na een half jaar  dat  de  concurrentie  door  een  aangepaste  technologie  met  een  nieuw,
veel  beter  product  op  de  markt  komt,  dan  kan  dat  weer  een  bedreiging vormen. Het zal duidelijk zijn, dat bij het nadenken over en formuleren van kansen en
bedreigingen,  sterkten  en  zwakten  goed  nagedacht  moet  worden  over  de motivatie  waarom  iets positief  of  negatief  is.  Soms  kan  het gebeuren dat in
een  SWOT-analyse  iets  zowel  een  kans  als  een  bedreiging  of  zowel  een sterkte als een zwakte is.

Confrontatiematrix
In de  confrontatiematrix  worden  de  interne  sterkten  en  zwakten  in verband gebracht  met  de  externe  kansen  en  bedreigingen.  Een  kans  kan  worden
geneutraliseerd  door  een  bedreiging  of  een  bedreiging  nog  eens  versterkt door een zwakte. Door gebruik te maken van een confrontatiematrix, waarbij
elke sterkte en elke zwakte in verband wordt gebracht met elke kans en elke bedreiging,  is  het  zeker dat geen  enkele  mogelijkheid  over  het  hoofd  wordt
gezien.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen

voor,  en sterkten en  zwakten  van  de  organisatie  in  kaart  te brengen. Vaak

blijft het bij het benoemen van deze vier elementen en houdt men het bij vier

lijstjes.  Dit  is echter  nog  geen  SWOT-analyse,  maar  slechts  het  verzamelen

van  de  data.  Een  SWOT-analyse  wordt  uitgevoerd,  door  de  sterkten  en

zwakten  (Strenghts  en  Weaknesses)  in  een  confrontatiematrix  samen  te

brengen met de kansen en bedreigingen (Opportunities en Threats).

Kansen en bedreigingen

Kansen  en  bedreigingen  komen van  ”buiten‘.  Het  zijn  positieve  en  negatieve

ontwikkelingen die  voor een  individuele  organisatie onder bepaalde condities

wellicht  beïnvloedbaar    zoals  politiek  via  een  lobby-circuit  of  concurrentie

door  een  overname  œ  maar  nooit  beheerbaar  zijn.  Bij  het  in  kaart  brengen

van  kansen  en  bedreigingen  wordt  onderscheid  gemaakt  tussen  de  macro-

omgeving en de meso-omgeving. Deze laatste is de bedrijfstak, met daarin de

toeleveranciers,  de  concurrenten  en  de  klanten.  De  macro-omgeving  omvat

alles  wat  buiten  de  bedrijfstak  valt.  Daarbij  kan  worden  gedacht  aan

ontwikkelingen  op  het  gebied  van  de  demografie,  de  economie,  politiek  en

techniek.

Sterkten en zwakten

Uit  de  interne  analys e  kunnen  de  sterkten  en  zwakten  worden  afgeleid.

Wanneer de organisatie bijvoorbeeld  een uitstekende financiële positie heeft,

is  dat  een  sterkte. Er  kan  dan worden  geïnvesteerd  in  nieuwe  producten  of

nieuwe  markten  worden betreden.  Wanneer echter  het  management  van de

organisatie uitermate hiërarchisch is ingesteld, zal weinig slagvaardig worden

opgetreden  en  van  de  nieuwe  investeringen  weinig  terechtkomen.  In  dat

geval is sprake van een zwakte.

[wp_ad_camp_2]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.