BRA (Business Rule Approach)

Schema Business Rule ApproachBusiness Rules Approach

Business Rules Approach boeken.

Bedrijven hebben te maken met een toenemende hoeveelheid wet-en regelgeving, spelen in op marktwijzigingen met nieuwe interne procedures, en produceren nieuwe kennis en expertise door innovaties. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat deze kennis en expertise consistent uitgevoerd wordt en efficiënt beheerd wordt? Niet! Ondanks het feit dat ieder bedrijf vele bedrijfsregels kent en uitvoert, en deze bedrijfsregels een essentiële invloed uitoefenen op het bedrijfsresultaat zijn er maar weinig bedrijven die hun bedrijfsregels expliciet beheren, aandacht besteden aan efficiënte en consistente uitvoering van bedrijfsregels of procedures hebben voor wijzigingen op bedrijfsregels. Het gevolg hiervan is wekelijks te lezen in de media. Bedrijven zijn niet op tijd met het toepassen van nieuwe wetgeving waardoor een achterstand ontstaat in de verwerking van aanvragen; bedrijven hebben moeite met het inspelen op nieuwe marktomstandigheden en de vergrijzing van de medewerkers zorgt ervoor dat expertise zo de bedrijfspoort uit wandelt.
De ‘business rules approach’ (BRA) is een stroming die aandacht vraagt voor deze situatie. Op basis van praktisch toepasbare principes draagt de business rules benadering oplossingen aan. Deze oplossingen helpen bedrijven met het verhogen van de efficiëntie, consistentie en flexibiliteit bij de uitvoering en het beheer van bedrijfsregels.

De basis concepten van de BRA dateren uit de jaren ’80 en hebben hun oorsprong in ‘expert systemen’ en ‘kennistechnologie’, logica en conceptueel modelleren. De term ‘business rules approach’ heeft zijn oorsprong in het ‘GUIDE business rules project’, uitgevoerd in 1993 door GUIDE (een IBM gebruikers group). In 1994 is dit project onafhankelijk van GUIDE geworden en heeft men de business rules group (BRG) opgericht. Deze groep heeft sinds 1995 een reeks publicaties over dit onderwerp uitgebracht en speelt een belangrijke rol in recente ontwikkelingen op het gebied van standaarden voor bedrijfsregels.

Wat zijn bedrijfsregels eigenlijk?
De ‘business rule’ wordt gedefinieerd als iedere “richtlijn over gedrag, acties, uitvoering en procedures in een activiteit” (bron: BRG). Een ander belangrijk inzicht over business rules is dat het niet voldoen aan de regel consequenties heeft. Hoewel in de praktijk deze consequenties triviaal kunnen zijn of inconsequent uitgevoerd kunnen worden is dit wel een belangrijk inzicht om onderscheid aan te brengen tussen ‘business rules’ en regels in het algemeen. Tot slot moeten de woorden die in een business rule gebruikt worden eenduidig gedefinieerd zijn. Met name indien zij afwijken van normaal gebruik of woordenboek definities.

Wat zijn de doelstellingen en voordelen van BRA?
In het kort heeft de BRA als doelstelling de verantwoordelijkheid van regels in een organisatie te beleggen bij de business waarbij de uitvoering en het beheer van deze regels op een zo efficiënt mogelijke wijze geïntegreerd wordt in het bedrijfsproces van de organisatie.
Dit moet uiteindelijk resulteren in een kwalitatief goed en efficiënt beheer en uitvoering van regels in de organisatie. Inconsistentie en compleetheid van regels kunnen in een vroeg stadium onderzocht worden. De terminologie van regels tussen afdelingen, inclusief de IT afdeling, is op elkaar afgestemd en als regels in IT systemen gebruikt worden zijn deze regels slechts één keer gedefinieerd in een centrale repository. Hierdoor kunnen wijzigingen in regels veel sneller geëffectueerd worden waarbij de risico’s op fouten geminimaliseerd worden.

Klik hier voor een overzicht van BRA boeken.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.