Motivator

De Manager als motivator en leidinggevende


Motiveren van een team mensen
Motivatie is een belangrijke drijfveer om mensen tot activiteiten aan te zetten. Uw motivatie hangt af van de waarde die u hecht aan uw doelstelling, van de grootte van de kans om die te bereiken en van uw uitgangspositie. Maslow heeft hiervoor een behoeften hiƫrarchie onderscheiden, bestaande uit (van onder naar boven) fysiologische behoeften, behoeften aan zekerheid en veiligheid, contact, respect en zelfontplooiing.
Bij arbeidsmotivatie maken we onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie betreft datgene wat de mens in zijn werk voor zichzelf als behoeftebevrediging ervaart. Bij de extrinsiekemotivatie gaat het om een belo-ning buiten het werk. Bij de klassieke organisatieleer ging men ervan uit dat geld voldoende motiverend zou werken. Later zag men echter in dat goede intermenselijke verhoudingen sterk motiverend werken. Een onderneming is immers een open sociotechnisch systeem, dat in contact staat met een buitenwereld. Tegenover die buitenwereld kunnen niet te grote, autonome werkgroepen zich het beste verweren omdat de onderlinge verbondenheid van de leden daarbij een belangrijke motivator is.

De sterkte van motivatie
Als we over de motivatie en de sterkte daarvan spreken, is het goed allereerst een onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten motivatie. Daarna geven we indicaties over de mate (de sterkte) van gemotiveerd zijn. We maken onderscheid in intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke arbeidsmotivatie
Met intrinsieke motivatie bedoelen we dat de activiteit, het werk in zichzelf, motiverend is. Indien u een les management volgt omdat u het zelf fijn vindt om meer van management te weten, spreken we van intrinsieke motivatie.
De motivatie komt vanuit de persoon zelf; het is zijn persoonlijke, vrije wens. We kunnen nu nog niet zeggen dat dit de motivatie is die het hoogste resultaat zal opleveren. Daartoe dienen we dit in een complexer geheel te bezien.

Extrinsieke arbeidsmotivatie
Als de activiteit of het werk wordt verricht om een beloning buiten de activiteit, spreken we van extrinsieke motivatie. Als u een cursus volgt om straks grotere promotie-kansen en daarmee meer geld te kunnen verdienen, hebben we met een extrinsieke motivatie te maken. De motivatie komt nu niet vanuit de persoon zelf, maar uit de omstandigheden.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.