Uitslag Marketing management module opdracht NCOI

Ook de uitslag van mijn marketingplan is binnen:

Leerdoelen

Aansluiting op de algemene leerdoelen
Opmerkingde elementen uit de module komen voldoende aan de orde.
8,0 25% 2,000
Onderwerp

Keuze van het onderwerp en afbakening van de opdracht (probleemstelling/hoofdvraag en vraagstelling)
Opmerkinger ontbreekt eigenlijk een doelstelling van de opdracht, hierdoor mist ook de rode draad wat. waarom schrijf je dit marketingplan, die vraag is niet geheel duidelijk. en dus ook niet waar het marketingplan antwoord op moet geven.
6,0 15% 0,900
Structuur

Structuur en opbouw van de opdracht en onderzoeksmethoden
Opmerkingde analyses zijn goed uitgevoerd, de opbouw is wat rommelig. dit begint al bij de samenvatting, dat is geen samenvatting maar alles ineen (voorwoord, inleiding).
7,0 15% 1,050
Literatuur

Gebruik van literatuur en analyse / interpretatie vanuit de theorie
Opmerkingje kunt wat meer eigen duiding geven aan de theorie, wat betekent het nu precies voor deze context?
7,0 20% 1,400
Praktijkgerichtheid van de opdracht

Praktijkgerichtheid van de opdracht
Opmerkingprima.
8,0 10% 0,800
Conclusie

Conclusies, aanbevelingen en reflectie
Opmerkingmooie rreflectie, conclusies en aanbevelingen komen goed voort uit de analyses maar hebben te weinig een link met voorafgestelde vragen.
8,0 10% 0,800
Verzorging

Algehele verzorging en leesbaarheid
Opmerkingin orde.
7,0 5% 0,350
100% 7,300

Adviesrapport organisatie gedrag.

Ik had het resultaat van de module opdracht organisatiegedrag in het kader van mijn opleiding bij het NCOI al een tijdje in huis, maar toch wil ik hem graag met jullie delen.

Hieronder de beoordeling:

Leerdoelen

Aansluiting op de algemene leerdoelen
Opmerking
De opdracht sluit voldoende aan op de algemene leerdoelen. Niet alle onderwerpen zijn verwerkt in de opdracht. Laat zien dat je de aspecten groepseigenschappen en -besluitvorming kan bespreken als fundamenten van groepsgedrag in organisaties. Je gaat goed in op de belangrijkste vormen van communicatie en leiderschap. Laat ook zien dat je zicht hebt op de effecten van de verschillende vormen van macht. Ga hier ook in op conflicten (en het bijbehorende gedrag). Je hebt kennis van het belang van organisatiecultuur en je kan uitleggen hoe deze zich manifesteert. 7,0 25% 1,750
Onderwerp

Keuze van het onderwerp en afbakening van de opdracht (probleemstelling/hoofdvraag en vraagstelling)
Opmerking
Je hebt een onderwerp gekozen op tactisch niveau. Het onderwerp is afgebakend in een uitvoerbare opdracht. Je hebt het onderwerp uitgewerkt in deelvragen. Aan de opdracht zijn meetbaren (SMART) doelen gekoppeld. De doelen zijn gebruikt als richtlijn voor het uitvoeren van de opdracht. 8,0 15% 1,200
Structuur

Structuur en opbouw van de opdracht en onderzoeksmethoden
Opmerking
De indeling en structuur van de opdracht voldoen aan de eisen die gesteld worden wat betreft structuur,vormeisen en richtlijnen. De keuze van onderzoeksmethoden is onderbouwd. De onderzoeksmethode is juist toegepast. De gegevens zijn betrouwbaar verzameld en er vindt een adequate bronverwijzing plaats. 8,0 15% 1,200
Literatuur

Gebruik van literatuur en analyse / interpretatie vanuit de theorie
Opmerking
Het gebruik van literatuur is goed. Je bent in staat de in de module aangereikte kennis te koppelen aan de opdracht 8,0 20% 1,600
Praktijkgerichtheid van de opdracht

Praktijkgerichtheid van de opdracht
Opmerking
De opdracht is praktisch en relevant. De praktijkgerichtheid is goed. 8,0 10% 0,800
Conclusie

Conclusies, aanbevelingen en reflectie
Opmerking
Er wordt op een logische en consistente wijze conclusies getrokken op basis van de verzamelde gegevens. De aanbevelingen zijn goed uitgewerkt. Er is een concreet uitgewerkt implementatie voorstel aanwezig. Er zijn persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Je laat zien dat je een goed beeld hebt van je leerproces. Je geeft aan of de persoonlijke leerdoelen zijn bereikt en in welke mate. Er zijn daarbij leerpunten en verbeterpunten geformuleerd. 9,0 10% 0,900
Verzorging

Algehele verzorging en leesbaarheid
Opmerking
De algehele verzorging van de opdracht is goed. De indeling en structuur van de opdracht voldoen aan de eisen die gesteld worden wat betreft structuur, vormeisen en richtlijnen. De leesbaarheid van de opdracht is goed. De schrijfstijl is passend bij onderwerp en niveau. 8,0 5% 0,400
100% 7,850

En dat is dan afgerond een 7,8 een resultaat waar ik mee kan leven, wellicht dat ik met het schrijven van een marketingplan dit resultaat kan verbeteren. šŸ™‚